West Bromwich

W 2020 z wielką przyjemnością po raz pierwszy przyjeliśmy zaproszenie do współpracy w Polskiej Parafii w West Bromwich. Wykonaliśmy zdjęcia na dwóch mszach komunijnych. Na zakończenie zrobiliśmy zdjęcia z pamiątką, zdjęcie grupowe oraz zdjęcia rodzinne, które znalazły sie potem w okazjonalnym albumie. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę z księdzem proboszczem Ireneuszem Maraszkiewiczem oraz z komitetem rodzicielskim. Tegoroczna, zupełnie nieoczekiwana pandemia nie pokrzyżowała planów. Mimo niepogody, w świątyni było ciepło a piękne dekoracje nadały wzniosły charakter.

West Bromwich 2020